सोपणांचें सामान्य रेखांकन
सोपणांचें सामान्य रेखांकन

फुडलें दृश्य
फुडलें दृश्य


वयल्यान पळोवप
वयल्यान पळोवप

पावलांचे आकार
पावलांचे आकार

स्नायू
स्नायू
पावलांचो आदार
पावलांचो आदार

पावलां मारतात
पावलां मारतात

शिफारशी करप
सोयीच्या सूत्राक अनुरूप आसता
फावो ती पावलांची खोलाय
सोपणां सोयीचो झुकपाचो कोन 36.2°
सोयीस्कर शिडी

सुरवातीचो डेटा
शिडी उंचाय 2500 मिमी
आराखड्यांत सोपणांची लांबाय 3000 मिमी
शिडीची रुंदाय 900 मिमी
पावलांची संख्या 12 + प्रदेश
पावलांची दाटाय 50 मिमी
लीज पावलां 50 मिमी

सोपणां वयल्या तंतूची लांबाय 2676 मिमी
सोपणां सकयल्या तंतूची लांबाय 1116 मिमी
धनुर्धराच्या सुरवेसावन पयल्या आदारामेरेनचें अंतर वयर 54 मिमी
आदार फास्टनिंग पावल 325 मिमी
शिडी कोन 36.2°

पावलांचे आकार
पावल उंचाय 192 मिमी
पावलांची खोलाय 313 मिमी
रायझर उंचाय 142 मिमी

सगळ्या पांवड्यांचो वाठार 3.375 मी2
स्थळ साहित्य क्षेत्र 0.855 मी2

धातूच्या स्वरूपाची संख्या
धनुर्धराचीं तारें 7585 मिमी
आदार दिता 3847 मिमी
प्रदेश 3400 मिमी
अतिरिक्त माउंट करतात 720 मिमी
एकूण 15553 मिमी


© www.zhitov.ru