शिफारशी करप
सोयीच्या सूत्राक अनुरूप आसता
फावो ती पावलांची खोलाय
सोपणां सोयीचो झुकपाचो कोन 39.8°
सोयीस्कर शिडी

सोपणांचें सामान्य रेखांकन
सोपणांचें सामान्य रेखांकन

पावलांचे आकार
पावलांचे आकार

पावलां मारतात
पावलां मारतात
सोपणां तारें
सोपणां तारें

पावलांचो आदार
पावलांचो आदार


सुरवातीचो डेटा
शिडी उंचाय 2500 मिमी
आराखड्यांत सोपणांची लांबाय 3000 मिमी
शिडीची रुंदाय 900 मिमी
पावलांची संख्या 13
पावलांची दाटाय 50 मिमी
लीज पावलां 50 मिमी

शिडी तार लांबाय 3734 मिमी
धनुर्धराच्या सुरवेसावन पयल्या आदारामेरेनचें अंतर वयर 56 मिमी
आदार फास्टनिंग पावल 300 मिमी
एका धनुर्धराच्या आदारांक मेळपी पदार्थाचें प्रमाण 2240 मिमी
शिडी कोन 39.8°

पावलांचे आकार
पावल उंचाय 192 मिमी
पावलांची खोलाय 281 मिमी
रायझर उंचाय 142 मिमी
सगळ्या पांवड्यांचो वाठार 3.285 मी2


© www.zhitov.ru