शिफारशी करप
सोयीच्या सूत्राक अनुरूप आसता
फावो ती पावलांची खोलाय
सोपणां सोयीचो झुकपाचो कोन 39.8°
सोयीस्कर शिडी
बाजूचें दृश्य
बाजूचें दृश्य

फुडलें दृश्य
फुडलें दृश्य

स्टेप आरेखण
स्टेप आरेखण

वयल्यान पळोवप
वयल्यान पळोवप

स्ट्रिंगर रेखाटन
स्ट्रिंगर रेखाटन

स्टेप रेखांकन करप
स्टेप रेखांकन करपसुरवातीचो डेटा
शिडी उंचाय 2500 मिमी
आराखड्यांत सोपणांची लांबाय 3000 मिमी
पावलांची संख्या 13
पावलांची दाटाय 50 मिमी
लीज पावलां 50 मिमी

स्ट्रिंगर सोपणां
लांबाय चड कडक आसता 3873 मिमी
शिडी कोन 39.8°

पावलांचे आकार
पावल उंचाय 192 मिमी
पावलांची खोलाय 281 मिमी
रायझर उंचाय 142 मिमी


© www.zhitov.ru