सोपणांचें सामान्य रेखांकन
सोपणांचें सामान्य रेखांकन
पावल साचा रेखांकन
पावल साचा रेखांकन
धनुर्धर रेखांकन करप
धनुर्धर रेखांकन करप

शिफारशी करप
सोयी सुत्रांतल्यान व्यत्यय करून 8.6%
 • आमी पावलांची संख्या वाडोवपाची शिफारस करतात अजूनय चालू आसा 1
 • फावो ती पावलांची खोलाय
  सोपणां सोयीचो झुकपाचो कोन 34.8°
  तुळेन सोयीची सोपणां

  सुरवातीचो डेटा
  शिडी उंचाय 2500 मिमी
  आराखड्यांत सोपणांची लांबाय 2300 मिमी
  प्लॅटफॉर्माची रुंदाय 800 मिमी
  वयल्या उड्डाणांत पावलां 5
  मदल्या स्पॅनांत पावलां 3
  सकयल्या स्पॅनांत पावलां 2
  पावलांची दाटाय 50 मिमी
  लीज पावलां 50 मिमी

  गणनेचे निकाल
  वयली तार पुराय लांबाय 2173 मिमी
  वयल्या धनुर्धराच्या फुडल्या भागाची लांबाय 1826 मिमी
  मदल्या धनुर्धराची लांबाय पुराय आसता 1807 मिमी
  मदल्या धनुर्धराच्या फुडल्या भागाची लांबाय 1461 मिमी
  सकयल्या धनुर्धराची लांबाय पुराय आसता 1442 मिमी
  सकयल्या धनुर्धराच्या फुडल्या भागाची लांबाय 1096 मिमी
  धनुर्धराची दाटाय 241 मिमी
  पावलां सकयल आशिल्ल्या कापपामदीं धनुर्धराचेर आशिल्लें अंतर 365 मिमी
  शिडी कोन 34.8° माळयेच्या पांवड्या वयल्यान

  पावलांची खोलाय 350 मिमी
  पावल उंचाय 208 मिमी
  रायझर उंचाय 158 मिमी


  © www.zhitov.ru