शिफारशी करप
सोयी सुत्रांतल्यान व्यत्यय करून 31.4%
 • आमी पावलांची संख्या वाडोवपाची शिफारस करतात अजूनय चालू आसा 3
 • फावो ती पावलांची खोलाय
  सोपणां सोयीचो झुकपाचो कोन 34.3°
  तुळेन सोयीची सोपणां
  सोपणांचें सामान्य रेखांकन
  सोपणांचें सामान्य रेखांकन

  स्टेप आरेखण
  स्टेप आरेखण

  पावल साचा रेखांकन
  पावल साचा रेखांकन

  धनुर्धर रेखांकन करप
  धनुर्धर रेखांकन करप  सुरवातीचो डेटा
  शिडी उंचाय 2500 मिमी
  आराखड्यांत सोपणांची लांबाय 3000 मिमी
  प्लॅटफॉर्माची रुंदाय 800 मिमी
  पावलांची संख्या 10
  ताचे बदला खेळां मैदान 4 पावलां मारतात
  पावलांची दाटाय 50 मिमी
  लीज पावलां 50 मिमी

  सोपणां तारें
  सोपणां वयल्या तंतूची लांबाय 2663 मिमी
  सोपणां सकयल्या तंतूची लांबाय 1775 मिमी
  पावलां सकयल आशिल्ल्या कापपामदीं धनुर्धराचेर आशिल्लें अंतर 444 मिमी
  शिडी कोन 34.3° माळयेच्या पांवड्या वयल्यान

  पावलांचे आकार
  पावल उंचाय 250 मिमी
  पावलांची खोलाय 417 मिमी
  रायझर उंचाय 200 मिमी


  © www.zhitov.ru