मांडपाची येवजण
मांडपाची येवजण

वणट A1
पुराय वाठार: 4.17 मी2
समाप्त करिनासतना: 1.01 मी2
टायल्स क्षेत्र: 3.16 मी2
टायल्सांची संख्या: 105 गजाली
प्लिंथ हें नांव: 0.15 मीटर इतलें आसता

वणट B1
पुराय वाठार: 3.68 मी2
समाप्त करिनासतना: 0.39 मी2
टायल्स क्षेत्र: 3.29 मी2
टायल्सांची संख्या: 110 गजाली
प्लिंथ हें नांव: 0.9 मीटर इतलें आसता

वणट C1
पुराय वाठार: 4.17 मी2
समाप्त करिनासतना: 1.4 मी2
टायल्स क्षेत्र: 2.77 मी2
टायल्सांची संख्या: 92 गजाली
प्लिंथ हें नांव: 1 मीटर इतलें आसता

वणट D1
पुराय वाठार: 3.68 मी2
टायल्सांची संख्या: 123 गजाली
प्लिंथ हें नांव: 1.5 मीटर इतलें आसता

एकूण
पुराय वाठार: 15.68 मी2
समाप्त करिनासतना: 2.8 मी2
टायल्स क्षेत्र: 12.88 मी2
टायल्सांची संख्या: 429 गजाली

एकूण शिंवराची लांबाय: 150.3 मीटर इतलें आसता
प्लिंथ हें नांव: 3.55 मीटर इतलें आसता
परिमिती: 6.4 मीटर इतलें आसता

टायल्स खर्च: 2576.5
कामाक लागपी खर्च: 5153


© www.zhitov.ru