मजबुतीचें कॅल्क्युलेटर 1

सुरवातीचो डेटा

सरिया व्यासाचो आसता 12 मिमी
बारांची संख्या 10 गजाली
बार लांबाय प्रमाण 6 मीटर इतलें आसता

निकाल

मजबुतीचें एकूण वजन 53.24 किग्रॅ
मजबुतीची एकंदर लांबाय 60 मीटर इतलें आसता
सरिया खंड 0.007 घन मीटर आसता
एक मीटर मजबुतीचें वजन 0.887 किग्रॅ
मजबुतीच्या एका बाराचे वजन 5.324 किग्रॅ
एकूण खर्च 1064.84


© www.zhitov.ru