نمای کلی سازه
نمای کلی سازه
طراحی جزئیات
طراحی جزئیات
گوشه های قسمت
گوشه های قسمت

طول قطعات 888 mm
زاویه برش قطعات 54.2° و 35.8°


© www.zhitov.ru