نسبت آب سرد و گرم
نسبت آب سرد و گرم
دمای آب پس از مخلوط شدن 27.9°
آب سرد 71.4% (50 لیتر)
آب گرم 28.6% (20 لیتر)


© www.zhitov.ru