قطر داخلی: 50 mm
قطر خارجی: 54 mm
طول: 6000 mm

حجم کل: 11.778 لیتر
حجم یک متر: 1.963 لیتر
مساحت لوله: 1.018 متر2


© www.zhitov.ru