منطقه دیوار 96 متر2
مساحت پنجره و درب دهانه ها شامل نیست.
دوره مواد از دیواره 14.4 متر3

© www.zhitov.ru