ابعاد سقف در پیش صحنه
ابعاد سقف در پیش صحنه

اطلاعات اولیه
پهنای تراشه چوبی 150 mm
ضخامت تراشه چوبی 50 mm
پیش امدگی لبه بام 500 mm
عرض از پشت بام بر در و دیوار 5000 mm
ارتفاع 2000 mm
طول سقف 6200 mm

اندازه سقف
ارتفاع برگ در شرایط 6463 mm
عرض وب سایت 6200 mm
منطقه سقف 40.1 متر مربع

طول الوار دار کردن 6463 mm
تعداد خرپا 11
مقدار مواد rafters 0.53 متر مکعب
تعداد ردیف تخته تراش 42
حجم تابلو های تراش 0.97 متر مکعب برابر است با 44 قطعه 6 متر
تعداد سقف پشت بام مواد اصلی 28 ورق
3.6 سلسله 7.7 عرض برگ
مواد لایه زیرین (آسفالت ، مواد بام...) 41 متر مربع
Ruberoid 3 رول (تا 15 فوت مربع در هر رول) یا آسفالت 3 رول (به 20 فوت مربع در هر رول)
هنگامی که همپوشانی 10%

برای محاسبه دقیق تر از روش خواندن و کمک!


© www.zhitov.ru