نقشه کشی عمومی
نقشه کشی عمومی

اطلاعات اولیه
پهنای تراشه چوبی 150 mm
اویزان بودن 500 mm
عرض از خانه در خارج از ابعاد 6000 mm
ارتفاع از سقف شروع شیب 2000 mm

طول برآمدگی به rafters 3551 mm
اویزان بودن 592 mm
طول rafters و پیش امدگی لبه بام 4143 mm
زاویه برش 58°
فاصله از لبه rafters قبل شسته شده به پایین 100 mm
توجه داشته باشید که این فاصله باید به اندازه گیری زاویه 58° در آستانه rafters

© www.zhitov.ru