تاثیر طراحی پایه
تاثیر طراحی پایه
بنیاد پست
بنیاد پست

قسمت بالای ستون 0.038 متر3
مقدار زمینه 0.025 متر3
مجموع پست ها 0.063 متر3

فاصله بین پست افقی 1450 mm
فاصله بین ستون عمودی است 1433 mm
تعداد قطب بنیاد 20 قطعه

حجم بتن تمام پست ها 1.257 متر3
حجم بتن grillage 0.606 متر3
حجم کل بتن 1.863 متر3

طول لامپ در یک پست 4.2 متر
مقدار فلزی لهستانی 84 متر
طول تقویت در rostverke 84 متر
طول کل آرماتور 168 متر

وزن کل آرماتور 149.08 کیلوگرم

هزینه های مصالح ساختمانی برای بنیاد

تعداد مورد نیاز از کیسه های سیمان در هر 50 کیلوگرم: 13.04. (برابر است با 652.05 کیلوگرم)
هزینه سیمان 2608.2

ماسه 1630.13 کیلوگرم
هزینه ماسه 489.04

سنگ خرد شده 2347.38 کیلوگرم
هزینه شن 938.95

اتصالات اتاق 2981.6

جمع کل: 7017.79


© www.zhitov.ru