طراحی پله ها در کل
طراحی پله ها در کل

نمای جلویی
نمای جلویی


اندازه گام
اندازه گام
ابعاد زه
ابعاد زه

مشاهده صفحه
مشاهده صفحه

مرحله
مرحله

توصیه های
مسابقه فرمول امکانات
عمق کافی گام
راه پله مناسب تمایل 36.2°
نردبان راحت

اطلاعات اولیه
ارتفاع پله ها 2500 mm
طول stairwells در طرح 3000 mm
عرض پله 900 mm
تعدادپله 12 + زمین بازی
ضخامت هر پله 50 mm
لبه پله 50 mm

زاویه پله 36.2°

اندازه گام
ارتفاع گام 192 mm
مراحل عمق گام 313 mm
ارتفاع از risers 142 mm

منطقه در تمام سطوح 3.375 متر2
اندازه ماده پد 0.855 متر2

تعداد فلزی
زه 11199 mm
زمین بازی 3440 mm
مجموع 14639 mm


© www.zhitov.ru