توصیه های
مسابقه فرمول امکانات
عمق کافی گام
راه پله مناسب تمایل 39.8°
نردبان راحت

طراحی پله ها در کل
طراحی پله ها در کل

اندازه گام
اندازه گام

مرحله
مرحله
تراورس عمودی
تراورس عمودی

سرعت اعتماد
سرعت اعتماد


اطلاعات اولیه
ارتفاع پله ها 2500 mm
طول stairwells در طرح 3000 mm
عرض پله 900 mm
تعدادپله 13
ضخامت هر پله 50 mm
لبه پله 50 mm

طول استرینگر 3734 mm
فاصله از ابتدای زه به برج اول بالا 56 mm
مرحله پشتیبانی از چفت و بست 300 mm
مقدار مواد برای بلبرینگ یک زه 2240 mm
زاویه پله 39.8°

اندازه گام
ارتفاع گام 192 mm
مراحل عمق گام 281 mm
ارتفاع از risers 142 mm
منطقه در تمام سطوح 3.285 متر2


© www.zhitov.ru