ابعاد اتاق
ابعاد اتاق
مساحت اتاق 24 متر2
روشنایی اتاق مورد نیاز 7200 لومن (lm)
شعاع روشنایی یک لامپ 1200 لومن (lm)

قدرت وسایل
لامپ های LED 6 رایانه های شخصی. در 12 وات = 72 وات
برابر است با
لامپهای فلورسنت 6 رایانه های شخصی. در 30 وات = 180 وات
برابر است با
لامپ رشته 6 رایانه های شخصی. در 120 وات = 720 وات


© www.zhitov.ru