طراحی پله ها در کل
طراحی پله ها در کل
نقشه کشی مراحل الگو
نقشه کشی مراحل الگو
نقشه کشی زه
نقشه کشی زهتوصیه های
انحراف از فرمول برای 3.8%
 • پیشنهاد برای افزایش تعداد مراحل بیشتر در 1
 • عمق کافی گام
  راه پله مناسب تمایل 32.7°
  نسبتا راحت راه پله

  اطلاعات اولیه
  ارتفاع پله ها 2500 mm
  طول stairwells در طرح 2300 mm
  عرض پاگرد 800 mm
  تعدادپله 13
  مراحل روتاری 5
  تعداد مراحل زیر دوار 3
  ضخامت هر پله 50 mm
  لبه پله 50 mm

  تراورس عمودی
  طول جبهه زه بالا 1782 mm
  طول زه بالا کامل 2142 mm
  طول جلو پایین استرینگر 1425 mm
  طول پایین استرینگر کامل 1785 mm
  ضخامت زه 231 mm
  فاصله در زه بین prosaws در مرحله 356 mm
  زاویه پله 32.7° از طبقه

  اندازه گام
  مراحل عمق گام 350 mm
  ارتفاع گام 192 mm
  ارتفاع از risers 142 mm


  © www.zhitov.ru