توصیه های
انحراف از فرمول برای 31.4%
 • پیشنهاد برای افزایش تعداد مراحل بیشتر در 3
 • عمق کافی گام
  راه پله مناسب تمایل 34.3°
  نسبتا راحت راه پله
  طراحی پله ها در کل
  طراحی پله ها در کل

  طرح مرحله
  طرح مرحله

  نقشه کشی مراحل الگو
  نقشه کشی مراحل الگو

  نقشه کشی زه
  نقشه کشی زه  اطلاعات اولیه
  ارتفاع پله ها 2500 mm
  طول stairwells در طرح 3000 mm
  عرض پاگرد 800 mm
  تعدادپله 10
  تعداد پله از سطح زمین در پاگرد اول 4 مرحله
  ضخامت هر پله 50 mm
  لبه پله 50 mm

  تراورس عمودی
  طول استرینگر بالا 2663 mm
  طول استرینگر پایین 1775 mm
  از راه دور در رشته بین عاقل تحت مرحله 444 mm
  زاویه پله 34.3° از طبقه

  اندازه گام
  ارتفاع گام 250 mm
  مراحل عمق گام 417 mm
  ارتفاع از risers 200 mm


  © www.zhitov.ru