طرح تقریبی پشتهسازی چمن نورد
طرح تقریبی پشتهسازی چمن نورد

اندازه : 120 متر مربع
یک رول مربع: 0.8 متر مربع
فقط نیاز به: 158 رول
وزن کل: 3160 کیلویی
هزینه چمن: 31600
هزینه نصاب: 63200


© www.zhitov.ru