مساحت حفاری: 24 متر مربع
حجم حفاری: 36 متر مکعب

هزینه ها
هزینه حفر گودال: 18000
هزینه برداشتن خاک: 7200

جمع کل: 25200


© www.zhitov.ru