Ο όγκος της ξυλείας: 0.99 m3

Ένα τεμάχιο ή ξύλο: 0.015 m3
Σε ένα κυβικό μέτρο: 66.67 τεμάχια ή ξύλα αυτού του μεγέθους

Το κόστος της ξυλείας: 6237
Κόστος 1 τεμαχίου ή ξύλου: 94.5
© www.zhitov.ru