Γενικό σχέδιο
Γενικό σχέδιο

Αρχικά δεδομένα
Το πλάτος των δοκών 150 mm
Πρόβολος 500 mm
Το πλάτος του σπιτιού στο εξωτερικό διαστάσεις 6000 mm
Το ύψος της οροφής άρχισε να κάνει πατινάζ 2000 mm

Το μήκος της προεξοχής προς τα δοκάρια 3551 mm
Πρόβολος 592 mm
Το συνολικό μήκος των δοκών και μαρκίζες 4143 mm
Γωνία κοπής 58°
Η απόσταση από τα δοκάρια άκρη πριν πλένονται 100 mm
Σημειώστε ότι αυτή η απόσταση πρέπει να μετράται η γωνία 58° σχετικά με τα δοκάρια στα πρόθυρα

© www.zhitov.ru