φύλλο στερέωσης Σχήμα
φύλλο στερέωσης Σχήμα
Για τον καθορισμό του περίμετρο 48 τεμάχια
Στερέωση σε ένα αεροπλάνο 21 τεμάχια
Συνδετήρες σε ένα φύλλο Σύνολο 69 τεμάχια
Η περιοχή ενός μόνο φύλλου 3 m2
Περιοχή 100 m2
Αριθμός φύλλων 33.3 τεμάχια
Σύνολο συνδετήρες 2298 τεμάχια


© www.zhitov.ru