Γενικό σχέδιο της σκάλας
Γενικό σχέδιο της σκάλας

βήμα
βήμα

Το μέγεθος του βήματος
Το μέγεθος του βήματος
Διαστάσεις της χορδής
Διαστάσεις της χορδής

Συστάσεις
Τύπος εγκαταστάσεις αγώνα
Επαρκές βάθος του βήματος
Βολική σκάλα κλίση 39.8°
Άνετη σκάλα

Αρχικά δεδομένα
Συνολικό ύψος 2500 mm
Το μήκος του κλιμακοστασίου στο σχέδιο 3000 mm
Πλάτος σκάλας 900 mm
Αριθμός σκαλοπατιών 13
Πάχος σκαλοπατιού 50 mm
Προεξοχή σκαλοπατιού 50 mm
Το πάχος του κοιλοδοκού 60 mm

Το ποσό του υλικού για μια χορδή τόξου 5390 mm
Η γωνία της σκάλας 39.8°

Το μέγεθος του βήματος
Ρίχτι 192 mm
Πάτημα 281 mm
Ύψος βαθμίδος 142 mm
Περιοχή σε όλα τα επίπεδα 3.285 m2


© www.zhitov.ru