πλέγμα μοτίβο
πλέγμα μοτίβο
στοιχεία σχεδίασης
στοιχεία σχεδίασης

Απόσταση μεταξύ των κάθετες μπάρες 150.4 mm
Οριζόντιο πλαίσιο μέρος 1500 mm
Μέρος του κατακόρυφου πλαισίου 1950 mm
Υλικό πλαισίου Σύνολο 6900 mm

Το μήκος του οι ράβδοι κάθετες 1950 mm
Υλικό ράβδοι Σύνολο 15600 mm

Οριζόντια στοιχεία 54 τεμάχια
Το μήκος ενός μεμονωμένου στοιχείου 224.8 mm
Στοιχεία υλικού Σύνολο 12137 mm


© www.zhitov.ru