Διαστάσεις διατομής Θεμελιοδοκού
Διαστάσεις διατομής Θεμελιοδοκού
Οπλισμός ράβδων σιδήρου
Οπλισμός ράβδων σιδήρου

Υλικά

Το αποτύπωμα του ιδρύματος: 14.25 m2
Το ποσοστό του σκυροδέματος για τη θεμελίωση: 22.8 m3

Όλα τα εξαρτήματα κατά την σε 4 σειρά: 442.2 m
Οι οριζόντιες γραμμές: 132 m
Ράβδοι κάθετες: 211.2 m
Μπιέλες: 99 m
Σύνδεση: 66
Το συνολικό βάρος του οπλισμου: 392.39 kg

Η περιοχή του ξυλότυπου: 86.4 τετραγωνικά μέτρα
Ξυλεία: 2.16 κυβικά μέτρα
ή 145 Μήκος του σκάφους 6000 mm, πλάτος 100 mm

Κόστος

Τον απαιτούμενο αριθμό των σάκων τσιμέντου στις 50 kg: 160 ή 8000 kg
Το κόστος του τσιμέντου 32000

άμμος 20000 kg
Το κόστος της άμμου 6000

χαλίκι 28800 kg
Το κόστος των χαλίκι 11520

ΔΕΛΤΙΟ 2.16 κυβικά μέτρα
Το κόστος της ξυλείας 11880

Οπλισμός ράβδων σιδήρου 392.39 kg
Παροχές εξαρτήματα 7847.8

Σύνολο: 69247.8


© www.zhitov.ru