Δαπέδου 12 m2
Την ποσότητα του υλικού πλήρωσης φύλο 1.11 m3

Ύψος στο σημείο A 40 mm
Ύψος στο σημείο B 70 mm
Ύψος στο σημείο C 110 mm
Ύψος στο σημείο D 150 mm© www.zhitov.ru