Το τμήμα του φράκτη τούβλο
Το τμήμα του φράκτη τούβλο

Ύψος του στύλου 1875 mm ή 25 σειρά (λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της ΚΓΠ)
Το μέγεθος του ένα πυλώνα 125 τούβλα ή 0.24 m3
Το ύψος της διόδου 1725 mm ή 23 σειρά (λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της ΚΓΠ)
Εκτείνονται σε πλάτος 3510 mm
Το μέγεθος του ένα πέρασμα 311 τούβλα ή 0.61 m3
Ύψος μπάζας 300 mm ή 4 σειρά

Πλευρά του φράχτη
Πλευρά του φράχτη A

Αριθμός των Πολωνών 9
Συνολικές Δημοσιεύσεις 1125 τούβλα ή 2.19 m3
Όλες οι εξορμήσεις 2717 τούβλα ή 5.3 m3
Το ποσό της ΚΓΠ 1615 τούβλα ή 3.15 m3
Το ποσό της 5457 τούβλα ή 10.64 m3
Λύση για τις θέσεις 0.43 m3
Η λύση τους 1.03 m3
Λύση για την ΚΓΠ 0.61 m3
Το ποσοστό του σκυροδέματος για τη θεμελίωση 5.32 m3
Το ποσό της rockfill θεμέλιου 2.66 m3

Η τελευταία πτήση του μια μερική 3000 mm
Για την equal τα χρειάζεστε: 8 πυλώνες με μια έκταση 4375 mm ή 9 πυλώνες με μια έκταση 3889 mm

Πλευρά του φράχτη
Πλευρά του φράχτη B

Αριθμός των Πολωνών 10
Συνολικές Δημοσιεύσεις 1250 τούβλα ή 2.44 m3
Όλες οι εξορμήσεις 3105 τούβλα ή 6.05 m3
Το ποσό της ΚΓΠ 1846 τούβλα ή 3.6 m3
Το ποσό της 6201 τούβλα ή 12.09 m3
Λύση για τις θέσεις 0.47 m3
Η λύση τους 1.17 m3
Λύση για την ΚΓΠ 0.7 m3
Το ποσοστό του σκυροδέματος για τη θεμελίωση 6.08 m3
Το ποσό της rockfill θεμέλιου 3.04 m3

Πλευρά του φράχτη
Πλευρά του φράχτη C

Αριθμός των Πολωνών 10
Συνολικές Δημοσιεύσεις 1250 τούβλα ή 2.44 m3
Όλες οι εξορμήσεις 3027 τούβλα ή 5.9 m3
Το ποσό της ΚΓΠ 1800 τούβλα ή 3.51 m3
Το ποσό της 6077 τούβλα ή 11.85 m3
Λύση για τις θέσεις 0.47 m3
Η λύση τους 1.14 m3
Λύση για την ΚΓΠ 0.68 m3
Το ποσοστό του σκυροδέματος για τη θεμελίωση 5.93 m3
Το ποσό της rockfill θεμέλιου 2.96 m3

Η τελευταία πτήση του μια μερική 3000 mm
Για την equal τα χρειάζεστε: 9 πυλώνες με μια έκταση 4333 mm ή 10 πυλώνες με μια έκταση 3900 mm

Πλευρά του φράχτη
Πλευρά του φράχτη D

Αριθμός των Πολωνών 5
Συνολικές Δημοσιεύσεις 625 τούβλα ή 1.22 m3
Όλες οι εξορμήσεις 1553 τούβλα ή 3.03 m3
Το ποσό της ΚΓΠ 923 τούβλα ή 1.8 m3
Το ποσό της 3101 τούβλα ή 6.05 m3
Λύση για τις θέσεις 0.24 m3
Η λύση τους 0.59 m3
Λύση για την ΚΓΠ 0.35 m3
Το ποσοστό του σκυροδέματος για τη θεμελίωση 3.04 m3
Το ποσό της rockfill θεμέλιου 1.52 m3

Το άθροισμα όλων των υλικών
Πλινθοδομή 20836 τούβλα ή 40.63 m3
Λύση για τις θέσεις 11.79 m3
Η λύση τους 3.93 m3
Λύση για την ΚΓΠ 2.34 m3
Συνολική λύση 18.06 m3
Σκεπάσματα μόνο 20.37 m3
Γέμιση για το Ίδρυμα όλων 11.79 m3


© www.zhitov.ru