Ο αριθμός και το κόστος των υλικών για την κατασκευή 5 κυβικά μέτρα σκυροδέματος
Σακούλες από τσιμέντο για 50 κιλό

Ο απαιτούμενος αριθμός των σάκων τσιμέντου 30 (1500 kg)
Το κόστος του τσιμέντου 6000

άμμος 3750 kg
Το κόστος της άμμου 1125

χαλίκι 5400 kg
Το κόστος των χαλίκι 2160

Σύνολο: 9285


© www.zhitov.ru