Αψίδα
Αψίδα
Διοικητικό Συμβούλιο φράχτη
Διοικητικό Συμβούλιο φράχτη

Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των βρωμάω 104 mm
Η απόσταση μεταξύ rejkami 44 mm

Ύψος ράβδοι

  1. 1400 mm - 2 Τεμ.
  2. 1450 mm - 2 Τεμ.
  3. 1495 mm - 2 Τεμ.
  4. 1536 mm - 2 Τεμ.
  5. 1571 mm - 2 Τεμ.
  6. 1602 mm - 2 Τεμ.
  7. 1628 mm - 2 Τεμ.
  8. 1650 mm - 2 Τεμ.
  9. 1668 mm - 2 Τεμ.
10. 1682 mm - 2 Τεμ.
11. 1692 mm - 2 Τεμ.
12. 1698 mm - 2 Τεμ.
13. 1700 mm - 1 Τεμ.


© www.zhitov.ru