އާންމު ކުރެހުމެވެ
އާންމު ކުރެހުމެވެ

ފުރަތަމަ ޑޭޓާ
ރާފްޓަރ ވިޑްތް 150 އެމްއެމް
ހޭވެރިކަން 500 އެމްއެމް
ބޭރު ޑިމައިންސްތަކަށް ބަލާފައި ގޭގެ ފުޅާމިން 6000 އެމްއެމް
ފުރާޅު ފެށުނީއްސުރެ ރިޖް އާއި ހަމައަށް އުސްމިނެވެ 2000 އެމްއެމް

ރާފްޓަރ އޯވަހެންގް ދިގުމިނެވެ 3551 އެމްއެމް
އޯވަހެންގް ދިގުމިނެވެ 592 އެމްއެމް
ރާފްޓަރުގެ ޖުމްލަ ދިގުމިނާއި އޯވަހެންގް 4143 އެމްއެމް
ކަޓިން އެންގްލް 58°
ރާފްޓަރުގެ އަރިމަތިން ފެށިގެން ގޭސް ފެށޭ ހިސާބާ ދެމެދުގެ ދުރުމިނެވެ 100 އެމްއެމް
މި ދުރުމިން ވަޒަންކުރަންވާނީ އޭންގަލެއްގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ 58° ރާފްޓަރުގެ އަރިމަތިންނެވެ

© www.zhitov.ru