ފިޔަވަޅުތަކުގެ އާންމު ނަޒަރެވެ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ އާންމު ނަޒަރެވެ
ސްޓެޕް އަދި ރައިސަރ ޑީޓެއިލްސް
ސްޓެޕް އަދި ރައިސަރ ޑީޓެއިލްސް

ރައިސަރ އެންގްލް 15.5°
ސްޓެޕް ބައި ފުޅާމިން 311 އެމްއެމް
ރައިސަރ ބައި ފުޅާމިން 192 އެމްއެމް


© www.zhitov.ru