ލެޓިސް ކުރެހުމެވެ
ލެޓިސް ކުރެހުމެވެ
އެލިމެންޓް ކުރެހުމެވެ
އެލިމެންޓް ކުރެހުމެވެ

ވަށައިގެންވާ ދަނޑިތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިން 150.4 އެމްއެމް
ހޮރައިޒޮންޓަލް ފްރޭމް ޑީޓެއިލް 1500 އެމްއެމް
ވަށައިގެންވާ ފްރޭމްގެ ތަފްސީލެވެ 1950 އެމްއެމް
ފްރޭމް މެޓީރިއަލް އެވެ ޖުމްލަ 6900 އެމްއެމް

ވަށައިގެންވާ ދަނޑިތަކުގެ ދިގުމިން 1950 އެމްއެމް
ރޮޑް މެޓީރިއަލް އެވެ ޖުމްލަ 15600 އެމްއެމް

ހޮރައިޒޮންޓަލް އެލިމެންޓްސް 54 ތަކެތި
އެއް އުނިއިތުރުގެ ދިގުމިނެވެ 224.8 އެމްއެމް
އެލިމެންޓް މެޓީރިއަލް އެވެ ޖުމްލަ 12137 އެމްއެމް


© www.zhitov.ru