ސައިޑް އެންޑް ފްރަންޓް ވިއު
ސައިޑް އެންޑް ފްރަންޓް ވިއު
ފުރާޅުގެ ޑިމައިންސް
ފުރާޅުގެ ޑިމައިންސް


ގްރީންހައުސް ސަރަހައްދުގައެވެ: 11.25 މ2
ގްރީންހައުސް ވޮލިއުމް: 21.38 މ3
ޕެރިމިޓަރ އެވެ: 14 މ

ފުލް ބިއްލޫރި ސަރަހައްދެވެ: 36.36 މ2
ފުރާޅު ސަރަހައްދުގައެވެ: 13.36 މ2 (2 x 6.68)
ސައިޑް ވޯލް އޭރިއާ އެވެ: 13.5 މ2 (2 x 6.75)
ކުރިމަތީ ސަރަހައްދު: 9.5 މ2 (2 x 4.75)

ފްރޭމް މެޓީރިއަލްސްގެ ދިގުމިން: 122.12 މ


© www.zhitov.ru