ފާރު ކްލެޑިންގ ޑައިގްރާމް
ފާރު ކްލެޑިންގ ޑައިގްރާމް
ބައި ސައިޒްތަކެވެ
ބައި ސައިޒްތަކެވެ

މުޅި ސަފުތަކެވެ 16
ޖުމްލަ ސަފުތަކެވެ 20.09
ބޯޑުތަކުގެ މެދުގައި ފަރަގު 10 އެމްއެމް
ފާރު ސަރަހައްދު 4.8 މ2     (4800000 އެމްއެމް2)
ބައި ކަޓިން އެންގްލްސް 18.4° އަދި 18.4°

ބައިތަކުގެ ދިގުމިނެވެ
#20. 0.66 މ     (660 އެމްއެމް)
#19. 1.32 މ     (1320 އެމްއެމް)
#18. 1.98 މ     (1980 އެމްއެމް)
#17. 2.4 މ     (2400 އެމްއެމް)
#1-16. 2.4 މ     (2400 އެމްއެމް)

ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ ދިގުމިން 44.76 މ     (44760 އެމްއެމް)


© www.zhitov.ru