ބިން ގޯއްޗެކެވެ
ބިން ގޯއްޗެކެވެ


ކަން B 90°
ކަން C 81°
ކަން D 104°
ކަން A 86°

ޑައިގޮނަލް ދިގުމިނެވެ B D 50.75 މ
ޑައިގޮނަލް ދިގުމިނެވެ A C 56.59 މ

ބިމުގެ ސަރަހައްދެވެ އަކަފޫޓެވެ ނުވަތަ 1429 ސްކުއެއާ މީޓަރެވެ


© www.zhitov.ru