އާރކް އެވެ
އާރކް އެވެ
ޕިކެޓް ފެންސް
ޕިކެޓް ފެންސް

ރޭލްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިނެވެ 104 އެމްއެމް
ރޭލްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިން 44 އެމްއެމް

ރޭލް އުސްމިނެވެ

  1. 1400 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  2. 1450 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  3. 1495 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  4. 1536 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  5. 1571 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  6. 1602 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  7. 1628 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  8. 1650 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
  9. 1668 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
10. 1682 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
11. 1692 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
12. 1698 އެމްއެމް - 2 ޕީސީއެސް އެވެ.
13. 1700 އެމްއެމް - 1 ޕީސީއެސް އެވެ.


© www.zhitov.ru