खाई दी लंबाई: 6 एम
खाई दा इलाका: 3.6 वर्ग मीटर दी
खाई दी मात्रा: 3.6 घन मीटर

उपयोगी मात्रा च: 2.88 घन मीटर
ढलान दी मात्रा: 0.72 घन मीटर

खर्चे
खाई खोदने की लागत: 1800
मिट्टी हटाने दी लागत: 720

कुल: 2520


© www.zhitov.ru