Et område med udgravning: 24 kvadratmeter
Mængden af udgravning: 36 kubikmeter

Omkostninger
Omkostningerne ved at grave graven: 18000
Udgifterne til flytning af jord: 7200

Total: 25200


© www.zhitov.ru