Celý výkres schodiště
Celý výkres schodiště

pohled zepředu
pohled zepředu


Rozměry stupňů
Rozměry stupňů
Rozměry tětiva
Rozměry tětiva

pohled shora
pohled shora

stupně
stupně

Doporučení
Skutečnost a normy
Dostatečná šířka stupnice
Sklon schodiště pohodlné 36.2°
Komfortní schodiště

Základní data
Výška ramene 2500 mm
Délka schodiště v plánu 3000 mm
Šířka ramene 900 mm
Počet schodů 12 + podesta
Tloušťka stupně 50 mm
Přesah stupnice 50 mm

Úhel schodiště 36.2°

Rozměry stupňů
Výška stupně 192 mm
Šířka stupně 313 mm
Výška podstupnice 142 mm

Oblast na všech úrovních 3.375 m2
Materiál velikost podložky 1.665 m2

Počet kovových profilů
Tětiva 11199 mm
podesta 5240 mm
Celkem 16439 mm


© www.zhitov.ru