Plán pokládky terasových prken
Plán pokládky terasových prken
Plán pokládky hliníkového roštu
Plán pokládky hliníkového roštu

Terasu 60 m2
Úplné časové řady desek 39
Počet prken 134 ks Délka 3 m
Hliníkové nosníky 228 m
Terminál elementární 30 ks
Hlavní terminál 1140 ks
Ultimate terminál 30 ks

Základna: betonové čistou podlahu vyrovnat až 80 mm od základny
Podkladní podložky 100*100*5 mm 380 ks


© www.zhitov.ru