spiccà
spiccà


angolo B 90°
angolo C 81°
angolo D 104°
angolo A 86°

tressu Length B D 50.75 m francese
tressu Length A C 56.59 m francese

spaziu Land seicentu o 1429 metres square


© www.zhitov.ru