درێژی خەندەقەکە: 6 م
ناوچەی خەندەق: 3.6 مەتر چوارگۆشە
قەبارەی خەندەق: 3.6 مەتر سێجا

دەنگی بەسوود: 2.88 مەتر سێجا
قەبارەی مەودا: 0.72 مەتر سێجا

خەرجیەکان
تێچووی هەڵکەندنی خەندەق: 1800
تێچووی لابردنی خاک: 720

گشتی: 2520


© www.zhitov.ru