وێنەکێشانی گشتی پلیکانەیەکی خولگەیی
وێنەکێشانی گشتی پلیکانەیەکی خولگەیی

وێنەکێشانی گشتی پلیکانەیەکی خولگەیی
وێنەکێشانی گشتی پلیکانەیەکی خولگەیی

داتا سەرەتاییەکان
بەرزی بەرزکردنەوە 2700 ملم
تیرەی زیندەبەچاڵ 2000 ملم
تیرەی ناوەوە 100 ملم
ژمارەی هەنگاوەکان 11
گۆشەی پلیکانەکان 450°
ئەستووری هەنگاوەکان 50 ملم
بەرزی هەنگاو 245 ملم
گۆشەی هەنگاو 40.9°
درێژی هەنگاوەکان 950 ملم

قەبارەی هەنگاوی زیادە
پانایی هەنگاو 699 ملم
پانایی هەنگاوی سپی 746 ملم


© www.zhitov.ru