وێنەکێشانی بناغەی ستوونی
وێنەکێشانی بناغەی ستوونی
ستوونی بناغە
ستوونی بناغە

قەبارەی سەرەوەی ستوونەکە 0.038 م3
قەبارەی بنەڕەتی 0.025 م3
کۆی گشتی قەبارەی ستوونەکان 0.063 م3

مەودای نێوان پۆستەکان بە شێوەیەکی ئاسۆیی 1450 ملم
مەودای ڕاست لە نێوان پۆستەکاندا 1433 ملم
ژمارەی ستوونی بناغە 20 شتەکان

قەبارەی کۆنکرێتی هەموو ستوونەکان 1.257 م3
قەبارەی کۆنکرێت بۆ گریلاج 0.606 م3
کۆی قەبارەی کۆنکرێت 1.863 م3

درێژی بەهێزکردن لە یەک ستوونیدا 4.2 م
بڕی بەهێزکردن لە ستوونەکاندا 84 م
درێژی بەهێزکەرەکە لەناو گریلاجەکەدا 84 م
درێژی گشتی بەهێزکردن 168 م

کۆی کێشی بەهێزکردن 149.08 کیلۆگرام

تێچووی کەرەستەی بیناسازی بۆ ئەساسەکە

ژمارەی پێویستی کیسی چیمەنتۆ کە ٥٠ کیلۆیە: 13.04. (یان 652.05 کیلۆگرام)
تێچووی چیمەنتۆ 2608.2

لم 1630.13 کیلۆگرام
تێچووی خۆڵ 489.04

داروپەردوو 2347.38 کیلۆگرام
تێچووی داروپەردوو 938.95

تێچووی بەهێزکردن 2981.6

گشتی: 7017.79


© www.zhitov.ru