وێنەکێشانی گشتی پلیکانەکان
وێنەکێشانی گشتی پلیکانەکان

دیمەنی پێشەوە
دیمەنی پێشەوە


دیمەنێک لە سەرەوە
دیمەنێک لە سەرەوە

قەبارەی هەنگاوەکان
قەبارەی هەنگاوەکان

ڕیشاڵەکان
ڕیشاڵەکان
پشتگیری هەنگاو
پشتگیری هەنگاو

هەنگاوەکان
هەنگاوەکان

پێشنیارەکان
لەگەڵ فۆرمولەی ئاسانکاریدا دەگونجێت
قووڵی هەنگاو بەس
گۆشەی گونجاوی مەیلی پلیکانەکان 36.2°
پلیکانەی گونجاو

داتا سەرەتاییەکان
بەرزی زیندەبەچاڵ 2500 ملم
درێژی پلیکانەکان لە پلانەکەدا 3000 ملم
پانی زیندەبەچاڵ 900 ملم
ژمارەی هەنگاوەکان 12 + ناوچە
ئەستووری هەنگاوەکان 50 ملم
هەنگاوەکانی ledge 50 ملم

درێژی تارە سەرەوەی پلیکانەکان 2676 ملم
درێژی تارە خوارەوەی پلیکانەکان 1116 ملم
مەودای لە سەرەتای پەڕۆی کەوانەوە تا پشتگیری یەکەم لەسەر 54 ملم
پشتگیری هەنگاوی بەستنەوە دەکات 325 ملم
گۆشەی زیندەبەچاڵ 36.2°

قەبارەی هەنگاوەکان
بەرزی هەنگاو 192 ملم
قووڵی هەنگاو 313 ملم
بەرزی ڕیزەر 142 ملم

ڕووبەری هەموو هەنگاوەکان 3.375 م2
ڕووبەری مادەی شوێنەکە 0.855 م2

ژمارەی پرۆفایلی کانزا
تارەکانی کەوان 7585 ملم
پشتگیری دەکات 3847 ملم
ناوچە 3400 ملم
جێگیرکردنی زیادە 720 ملم
گشتی 15553 ملم


© www.zhitov.ru