وێنەکێشانی گشتی پلیکانەکان
وێنەکێشانی گشتی پلیکانەکان
وێنەکێشانی ئامێری سووڕاوە
وێنەکێشانی ئامێری سووڕاوە
وێنەکێشانی قاڵبی هەنگاو
وێنەکێشانی قاڵبی هەنگاو
وێنەکێشانی پەڕۆی کەوان
وێنەکێشانی پەڕۆی کەوان

پێشنیارەکان
لادان لە فۆرمولەی ئاسانکاری بە... 12.5%
 • پێشنیار دەکەین ژمارەی هەنگاوەکان کەم بکرێتەوە هێشتا لەسەرە 1
 • قووڵی هەنگاو بەس نییە: 260 ملم
 • پێشنیار دەکەین دەرکەوتنەکە زیاد بکرێت F لەسەر 20 ملم
 • گۆشەی گونجاوی مەیلی پلیکانەکان 36.9°
  پلیکانەی نائارام

  داتا سەرەتاییەکان
  بەرزی زیندەبەچاڵ 2520 ملم
  درێژی پلیکانەکان لە پلانەکەدا 1850 ملم
  پانایی پلاتفۆرم 800 ملم
  هەنگاوەکانی فڕینی سەرەوە 5
  هەنگاوەکان لە ناوەڕاستی span 2
  هەنگاوەکان لە span خوارەوە 3
  هەنگاوی سووڕاوە 6
  ئەستووری هەنگاوەکان 50 ملم
  هەنگاوەکانی ledge 50 ملم

  ئەنجامی حیسابکردن
  تارەکەی سەرەوە بە درێژی تەواو 1574 ملم
  درێژی پێشەوەی پەنجەی سەرەوەی کەوانە 1313 ملم
  درێژی پەڕۆی ناوەڕاستی کەوانە پڕە 1049 ملم
  درێژی بەشی پێشەوەی تارەکەی ناوەڕاست 788 ملم
  درێژی پەنجەی خوارەوەی کەوانەکە پڕە 1311 ملم
  درێژی پێشەوەی پەنجەی خوارەوەی کەوانە 1050 ملم
  ئەستووری پەڕۆی کەوان 196 ملم
  مەودای سەر پەڕۆی کەوان لە نێوان بڕینەکانی ژێر هەنگاوەکان 263 ملم
  گۆشەی زیندەبەچاڵ 36.9° لە ئاستی نهۆمەوە

  قووڵی هەنگاو 260 ملم
  بەرزی هەنگاو 158 ملم
  بەرزی ڕیزەر 108 ملم


  © www.zhitov.ru