وێنەکێشانی گشتی پلیکانەکان
وێنەکێشانی گشتی پلیکانەکان
وێنەکێشانی قاڵبی هەنگاو
وێنەکێشانی قاڵبی هەنگاو
وێنەکێشانی پەڕۆی کەوان
وێنەکێشانی پەڕۆی کەوان

پێشنیارەکان
لادان لە فۆرمولەی ئاسانکاری بە... 8.6%
 • پێشنیار دەکەین ژمارەی هەنگاوەکان زیاد بکرێت هێشتا لەسەرە 1
 • قووڵی هەنگاو بەس
  گۆشەی گونجاوی مەیلی پلیکانەکان 34.8°
  پلیکانەی تاڕادەیەک ئارام

  داتا سەرەتاییەکان
  بەرزی زیندەبەچاڵ 2500 ملم
  درێژی پلیکانەکان لە پلانەکەدا 2300 ملم
  پانایی پلاتفۆرم 800 ملم
  هەنگاوەکانی فڕینی سەرەوە 5
  هەنگاوەکان لە ناوەڕاستی span 3
  هەنگاوەکان لە span خوارەوە 2
  ئەستووری هەنگاوەکان 50 ملم
  هەنگاوەکانی ledge 50 ملم

  ئەنجامی حیسابکردن
  تارەکەی سەرەوە بە درێژی تەواو 2173 ملم
  درێژی پێشەوەی پەنجەی سەرەوەی کەوانە 1826 ملم
  درێژی پەڕۆی ناوەڕاستی کەوانە پڕە 1807 ملم
  درێژی بەشی پێشەوەی تارەکەی ناوەڕاست 1461 ملم
  درێژی پەنجەی خوارەوەی کەوانەکە پڕە 1442 ملم
  درێژی پێشەوەی پەنجەی خوارەوەی کەوانە 1096 ملم
  ئەستووری پەڕۆی کەوان 241 ملم
  مەودای سەر پەڕۆی کەوان لە نێوان بڕینەکانی ژێر هەنگاوەکان 365 ملم
  گۆشەی زیندەبەچاڵ 34.8° لە ئاستی نهۆمەوە

  قووڵی هەنگاو 350 ملم
  بەرزی هەنگاو 208 ملم
  بەرزی ڕیزەر 158 ملم


  © www.zhitov.ru