پێشنیارەکان

پێشنیارەکان
لادان لە فۆرمولەی ئاسانکاری بە... 13.8%
 • پێشنیار دەکەین ژمارەی هەنگاوەکان زیاد بکرێت هێشتا لەسەرە 2
 • قووڵی هەنگاو بەس
  نەک گۆشەی پلیکانەی ئایدیاڵ 27.7°, کەمتر 30°
 • پێشنیار دەکەین درێژی دەرگاکە کەم بکرێتەوە X لەسەر 211 ملم
 • پلیکانەی نائارام

  داتا سەرەتاییەکان
  بەرزی بەرزکردنەوە 2500 ملم
  درێژی پلیکانەکان لە پلانەکەدا 3000 ملم
  پانایی پلاتفۆرم 800 ملم
  کۆی گشتی هەنگاوەکان 13
  هەنگاوی سووڕاوە 3
  تا هەنگاوەکانی سوڕانەوە 4
  ئەستووری هەنگاوەکان 50 ملم
  هەنگاوەکانی ledge 50 ملم

  قەبارەی هەنگاوەکان
  بەرزی هەنگاو 192 ملم
  قووڵی هەنگاو 417 ملم
  بەرزی ڕیزەر 142 ملم
  گۆشەی ناوەوەی هەنگاوەکانی سوڕانەوە 30°

  تارێکی پلیکانە
  درێژی پێشەوەی پەنجەی سەرەوەی کەوانە 2484 ملم
  تارەکەی سەرەوە بە درێژی تەواو 2937 ملم
  درێژی پێشەوەی پەنجەی خوارەوەی کەوانە 2070 ملم
  درێژی پەنجەی خوارەوەی کەوانەکە پڕە 2523 ملم
  ئەستووری پەڕۆی کەوان 238 ملم
  مەودای سەر پەڕۆی کەوان لە نێوان بڕینەکانی ژێر هەنگاوەکان 414 ملم
  گۆشەی زیندەبەچاڵ 27.7° لە ئاستی نهۆمەوە  © www.zhitov.ru